سه‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1390

آواز کن 

به ابتذال 

دستانت را؛ 

 

تا طناب رخت بهار 

بیافرازد 

بادبانش را